Priser

Kistor från 530€
Urnor från 90€
Transport Korsholm - Vasa området 110-150€
Kistläggning och svepning 85€
Hjälpperson 40€/h