Kista/Urna

Klicka på länkarna för att se ett urval av kistor och urnor som finns att tillgå till jordfästningen. 

Träkistor

Beklädda kistor

Urnor