Begravningsbyrå Ingman är en begravningsbyrå i Smedsby, Korsholm, som ger fullständig begravningsservice. Vårt kontor ligger invid torget i Smedsby centrum, endast 5 kilometer från Vasa centrum.

Vår uppgift är att finnas med i det som händer efter ett dödsfall, att ge anhöriga stöd för att orka i sorgen. Begravningsbyrå Ingman ger råd och hjälp i den svåra stund som uppkommer när en anhörig avlidit. Med personlighet, värdighet och professionalitet hjälper vi Er med begravningsarrangemang, minnesstund, gravsten med mera.

Benita Ingman,
Begravningsentreprenör